Personal

Samtliga våra medarbetare har ett stort och brett kunnande vad gäller olika arbeten i materialet plåt. I en liten och platt organisation som vår är beslutsvägarna korta och möjligheten till utveckling inom olika tillverkningsområden stor. Kanske därför som våra medarbetare såväl som våra kunder är oss trogna år efter år.